Hot, våld och trakasserier mot anställda i finansbranschen är ett växande problem. Situationen är ohållbar och måste uppmärksammas. Jag larmar för mina kollegor och deras familjer. Jag larmar till min chef och till min arbetsgivare. Jag larmar till politiker och andra beslutsfattare.

Jag larmar för en förändring.

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier i tjänsten? Då är du inte ensam. Det är allt vanligare att tjänstemän i finansbranschen utsätts, men det finns hjälp att få. Enligt Finansförbundets expert Karin Jungerhem  är det främst tre saker som är viktiga att tänka på.

Rutiner för att hantera trakasserier, hot och våld brister på många arbetsplatser inom finansbranschen. Men det finns några enkla saker som du som chef kan göra för att underlätta för anställda som utsatts. Det handlar om fyra saker enligt Finansförbundets expert Karin Jungerhem.

Ett omedelbart stöd från chefen är avgörande för att hantera en hotfull situation. För att det ska funka behövs tydliga rutiner och utbildning – så att man är förberedd när något händer. Och vikten av en god dialog mellan fack och arbetsgivare ska inte heller underskattas.

På Forex finns ett strukturerat arbete för att hantera situationer med hot och trakasserier – och insatsen börjar innan personalen sätter sin fot i butiken. Tre ledord står i centrum: utbildning, rutiner och samtal.

För en tryggare arbetsmiljö

Hot och våld mot anställda i finansbranschen är ett växande problem. Den ohållbara situationen kräver förändring på flera plan – från arbetsgivares hantering av enskilda ärenden till samhällets ansvar att bekämpa den organiserade brottsligheten. Uppropet Trygghetslarmet är en uppmaning till både medarbetare och arbetsgivare att uppmärksamma problemet. Ett första steg mot de åtgärder som krävs för en tryggare arbetsmiljö. I Finansförbundets senaste rapport har vi samlat vittnesmål, analyser och förslag på lösningar.