Checklistan: Chefens ansvar när anställda utsatts för hot eller våld

Rutiner för att hantera trakasserier, hot och våld brister på många arbetsplatser inom finansbranschen. Men det finns några enkla saker som du som chef kan göra för att underlätta för anställda som utsatts. Det handlar om fyra saker enligt Finansförbundets expert Karin Jungerhems.

– När något inträffar är det viktigt att du som chef erbjuder snabb och bra hjälp. Stödet från chefen, kollegor, fackliga ombud och arbetsmiljöombud är jätteviktigt. Lämna inte någon ensam utan skapa en trygg plats och ge det stöd som personen behöver, säger Karin Jungerhem, ombudsman på Finansförbundet.

Alla anställda som utsätts för någon form av grova trakasserier, hot eller våld måste följas upp. Uppföljningssamtalen är ett av chefens viktigaste verktyg för att kunna ge det stöd som varje person behöver. Reaktioner kan komma långt senare efter det inträffade och det är därför viktigt att följa upp med fler än ett samtal.

Karin Jungerhem lyfter också vikten av att chefer anmäler alla incidenter. När en anställd kommer med en tillbudsrapport, som kan vara både muntlig och skriftlig, ska chefen rapportera till Arbetsmiljöverket. Enligt Finansförbundets rapport verkar det inte ske i tillräcklig utsträckning.

– Det är lätt att tro att man bara ska anmäla en arbetsskada om någon är fysiskt skadad eller sjukskriven, men det stämmer inte. Man ska även anmäla hot om våld och trakasserier, säger Karin Jungerhem och fortsätter:

– Att anmäla är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Risken att utsättas för trakasserier, hot eller våld påverkar personalen mycket och på olika sätt, och som chef måste man jobba väldigt mycket med de här frågorna.

Chefens checklista:

1. Ta reda på hur ditt delegerade arbetsmiljöansvar ser ut. Det ska finnas en skriftlig delegation över vem som har ansvar för att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och följa upp det förebyggande arbetet.

2. Se till att du får den utbildning du behöver i frågorna. Detsamma gäller arbetsplatsens arbetsmiljöombud.

3. Prata om riktlinjerna kring hot och våld med personalen. Se till att de krisrutiner ni har på arbetsplatsen är väl kända hos alla anställda och be om feedback.

4. Anmäl alla tillbud till Arbetsmiljöverket. Myndigheten ska då följa upp det inträffade och det är en viktig del i arbetet mot trakasserier, hot och våld mot finansanställda.

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier i tjänsten? Då är du inte ensam. Det är allt vanligare att tjänstemän i finansbranschen utsätts, men det finns hjälp att få. Enligt Finansförbundets expert Karin Jungerhem  är det främst tre saker som är viktiga att tänka på.

Ett omedelbart stöd från chefen är avgörande för att hantera en hotfull situation. För att det ska funka behövs tydliga rutiner och utbildning – så att man är förberedd när något händer. Och vikten av en god dialog mellan fack och arbetsgivare ska inte heller underskattas.

På Forex finns ett strukturerat arbete för att hantera situationer med hot och trakasserier – och insatsen börjar innan personalen sätter sin fot i butiken. Tre ledord står i centrum: utbildning, rutiner och samtal.

Hot, våld och trakasserier mot anställda i finansbranschen är ett växande problem. Situationen är ohållbar och måste uppmärksammas. Jag larmar för mina kollegor och deras familjer. Jag larmar till min chef och till min arbetsgivare. Jag larmar till politiker och andra beslutsfattare.

Jag larmar för en förändring.