HR-chefen: Tre sätt att strukturera arbetet mot hot och våld

På Forex finns ett strukturerat arbete för att hantera situationer med hot och trakasserier – och insatsen börjar innan personalen sätter sin fot i butiken. Tre ledord står i centrum: utbildning, rutiner och samtal.

– Både säkerhets- och HR-avdelningen har kontinuerlig dialog med medarbetarna. Det gör att vi i våra roller snabbt kan etablera kontakt med medarbetare när något händer, säger Birger Ekman, säkerhetschef på Forex.

Mycket av arbetet handlar om att skapa kompetens och trygghet hos medarbetarna att orka hantera bemötandet från kunder som blir aggressiva. Forex HR-chef Caroline Gestrup betonar vikten av förberedande arbete.

– Vi är tydliga redan från början med vad man kan möta i jobbet. Det finns många olika verktyg som medarbetarna tar del av genom rutiner och utbildningar. Bland annat har vi en utbildning i konflikthantering för att skapa ytterligare trygghet i kundmötet, säger Caroline Gestrup.

Om en medarbetare ändå blir utsatt för hot och trakasserier är det första steget ett samtal med den närmsta chefen. Det görs en incidentrapport, och både HR- och säkerhetsavdelningen kopplas in. Företaget stöttar hela vägen från samtal till polisanmälan.

– Vi gör bedömningar från fall till fall, och det finns tydliga rutiner och processer för det arbetet. Genom samtal och dialog kan vi sätta in de resurser som behövs, säger Caroline Gestrup.

En utmaning är att det kan vara subjektivt vad som uppfattas som hot och trakasserier. Därför är det viktigt att alla hot mot medarbetarna incidentrapporteras så att det kan hanteras på ett gemensamt sätt.

– Även vi som inte arbetar i butik till vardags har märkt att språkbruket har blivit grövre. Det är bra att medarbetare i butiker har en dialog om hot och trakasserier, så att det finns en gemensam uppfattning av vilken typ av beteende som är oacceptabelt i butik. En viktig del av ledarskapet är att stötta medarbetarna med en objektiv bedömning av situationen. Det är också viktigt att medarbetaren får tid för samtal och reflektion efter en hotfull situation, säger Birger Ekman.

Fyra råd till chefer och arbetsgivare:

  • Ta frågorna på allvar. Arbetsmiljö och säkerhet går hand i hand.
  • Arbeta förberedande. Genom utbildningar, rutiner och samtal med medarbetarna kan de få verktyg för att hantera hotfulla situationer.
  • Korta kontaktvägar. Ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna. Man ska alltid känna att man har någonstans att vända sig.
  • Ge återkoppling. Att medarbetare får återkoppling på incidentrapporteringen och får se hur den är hanterad underlättar för att få ett avslut.

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier i tjänsten? Då är du inte ensam. Det är allt vanligare att tjänstemän i finansbranschen utsätts, men det finns hjälp att få. Enligt Finansförbundets expert Karin Jungerhem  är det främst tre saker som är viktiga att tänka på.

Rutiner för att hantera trakasserier, hot och våld brister på många arbetsplatser inom finansbranschen. Men det finns några enkla saker som du som chef kan göra för att underlätta för anställda som utsatts. Det handlar om fyra saker enligt Finansförbundets expert Karin Jungerhem.

Ett omedelbart stöd från chefen är avgörande för att hantera en hotfull situation. För att det ska funka behövs tydliga rutiner och utbildning – så att man är förberedd när något händer. Och vikten av en god dialog mellan fack och arbetsgivare ska inte heller underskattas.

Hot, våld och trakasserier är ett växande problem i finansbranschen. Situationen är ohållbar och måste uppmärksammas. Jag larmar för mina kollegor och deras familjer. Jag larmar till min chef och till min arbetsgivare. Jag larmar till politiker och andra beslutsfattare.

Jag larmar för en förändring.