Tre saker att tänka på om du blivit utsatt för hot ellertrakasserier 

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier i tjänsten? Då är du inte ensam. Det är allt vanligare att tjänstemän i finansbranschen utsätts, men det finns hjälp att få. Enligt Karin Jungerhem, ombudsman på Finansförbundet är det främst tre saker som är viktiga att tänka på.

– För det första är det viktigt att cheferna pratar med personalen och fångar upp signaler om hur tryggheten ser ut på arbetsplatsen. Återkommande samtal är viktigt för att personalen ska kunna känna sig trygga och veta att de tas på allvar om de upplever brister i säkerheten eller behöver stöd efter en incident, säger Karin Jungerhem.

För det andra är det viktigt att det finns rutiner på arbetsplatsen för att hantera hot och våld. Karin Jungerhem berättar att det i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön anges att det ska finnas en policy och riktlinjer för hur man hanterar trakasserier, hot och våld på arbetsplatsen. Riktlinjerna ska vara kända för personalen så att alla vet vad man ska göra när någonting inträffar.

Slutligen betonar hon också vikten av att alltid anmäla. En anställd som har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld ska anmäla det till sin chef. Gärna skriftligt, men det går bra att göra det muntligt. Det är sedan chefens ansvar att rapportera incidenten till Arbetsmiljöverket. Det gäller alla fall, även där hoten kanske ses som mindre allvarliga. I förekommande fall kan det även vara aktuellt med en polisanmälan.

– Många anställda har tröttnat på att anmäla tillbud till chefen eftersom de upplever att ingenting händer. Vi misstänker att det saknas tillräcklig kunskap om vad som ska anmälas och att det inte finns tillräckligt tydliga riktlinjer på arbetsplatsen. Där behövs en förändring, säger Karin Jungerhem.

Guide om du har blivit utsatt:

  • Hitta en trygg plats. Ta emot hjälp från kollegor och ta dig bort från miljön där det har inträffat. Sitt inte kvar och ta nästa kund eller nästa samtal.
  • Skriv ner tillbudet. Vad hände, vilken tid, var befann du dig och varför du tror att det inträffade. Beskriv situationen så noggrant du kan och rapportera till din chef.
  • Kontakta arbetsplatsens arbetsmiljöombud eller annan facklig representant om det saknas arbetsmiljöombud på arbetsplatsen och berätta vad som hänt.
  • Låt det ta tid att bearbeta det som har hänt och be om hjälp om du behöver.
  • Du har rätt att få anpassade arbetsuppgifter om det behövs för att du ska känna dig trygg.
  • Använd de resurser som finns, som exempelvis företagshälsovården för stöd och hjälp.

Rutiner för att hantera trakasserier, hot och våld brister på många arbetsplatser inom finansbranschen. Men det finns några enkla saker som du som chef kan göra för att underlätta för anställda som utsatts. Det handlar om fyra saker enligt Finansförbundets expert Karin Jungerhem.

Ett omedelbart stöd från chefen är avgörande för att hantera en hotfull situation. För att det ska funka behövs tydliga rutiner och utbildning – så att man är förberedd när något händer. Och vikten av en god dialog mellan fack och arbetsgivare ska inte heller underskattas.

På Forex finns ett strukturerat arbete för att hantera situationer med hot och trakasserier – och insatsen börjar innan personalen sätter sin fot i butiken. Tre ledord står i centrum: utbildning, rutiner och samtal.

Hot, våld och trakasserier mot anställda i finansbranschen är ett växande problem. Situationen är ohållbar och måste uppmärksammas. Jag larmar för mina kollegor och deras familjer. Jag larmar till min chef och till min arbetsgivare. Jag larmar till politiker och andra beslutsfattare.

Jag larmar för en förändring.